Stworzenie projektu organizacji ruchu to zadanie, przed którym stają organy samorządów lokalnych, zarządy dróg oraz właściciele firm i nie tylko. Projekty te niezbędne są nie tylko podczas planowania stałego ruchu, ale również w przypadku remontu drogi, budowania nowej drogi oraz powtarzalnych prac drogowych, takich jak malowanie pasów, sprzątanie, czy też przycinanie drzew w skrajni. Każda z tych czynności ingeruje w ruch drogowy i automatycznie wymaga to przygotowania stosownej dokumentacji, zanim przystąpimy do tych prac.

Kto może projektować organizację ruchu? Za samo stworzenie projektu organizacji ruchu odpowiadają podmioty, które zostały już tu wcześniej wymienione, czyli najczęściej są to przedstawiciele samorządu lokalnego, tacy jak starosta, prezydent miasta lub wojewoda, a także wojewódzkie zarządy dróg oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Najczęściej podmioty te decydują się jednak na scedowanie stworzenia projektu na barki specjalistów, najczęściej inżynierów drogowych o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym oraz technicznym. Wśród takich firm znajdziemy między innymi https://mzmartech.pl/.

Dlaczego projekt organizacji ruchu warto zlecić specjalistom?

Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę to, że tworzenie projektu organizacji ruchu to bardzo odpowiedzialne zadanie. Od jego efektów zależy nie tylko przepustowość danej drogi oraz wygoda kierowców, ale również bezpieczeństwo wszystkich zainteresowanych, w tym również pieszych, rowerzystów i osób, które w innym zakresie będą korzystały z tej drogi lub chodników. To sprawia, że zdecydowanie lepiej skorzystać z pomocy specjalistów, którzy na co dzień zajmują się tworzeniem wydajnych i bezpiecznych projektów organizacji ruchu, ponieważ nawet najmniejsze błędy mogą mieć opłakane skutki.

Oficjalnie przepisy nie określają tego, kto może stworzyć taki plan, czyli teoretycznie może to zrobić każdy. W praktyce jednak dobrych firm w tym zakresie jest bardzo mało, ponieważ to specjalistyczna i wysoko ceniona wiedza. Po stworzeniu projektu organizacji ruchu konkretna osoba podpisuje się pod nim, biorąc za niego pełną odpowiedzialność. Pamiętajmy o tym.